Strekkode / EAN


European Article Numbering

Til tross for navnet brukes systemet over hele verden, først og fremst for varehandelen. EAN-13 er den mest brukte koden i EAN familien. Den består av 13 sifre og er avsatt for konsumentvarer, elektronisk handel m.m. EAN-13 sifrene er internasjonale, noe som betyr at samme nummer kan brukes uansett hvor varen eventuelt skal eksporteres. Merkingen skjer vanligvis hos produsenten eller importøren, som søker om et EAN nummer hos GS1 (tidligere EAN Norge)

Ansvaret for artikkelnummerering og merking ligger hos leverandøren som derfør bør være inneforstått med prisippene om GS1-systemet.
EAN-nummeret er et artikkelnummer som uttrykkes med en strekkode. Det er viktig å skille mellom disse begrepene.
Alle foretak som er tilsluttet GS1 mottar et EAN-sertifikat. Av dette fremgår hvilket GS1 leverandørnummer som er tildelt. Et leverandørnummer kan normalt gi 1000 EAN-numre.

EAN nummer ser slik ut: (eksempel) 70 1234567 AAA X
70 = er landprefiks for Norge.
1234567 = er tildelt GS1 leverandørnummer.
AAA = er et 3-sifret artikkelnummer valgt av leverandøren.
X = er kontrollsifferet. Dette regnes ut etter GS1’s formel som finnes i EAN Guiden, eller på Internet: www.gs1.no

For ytterligere informasjon og bestilling av EAN sertifikat kontakt med:
GS1 Norway: Tlf: 22 97 13 20
E-post: firmapost@gs1.no
Hjemmeside: www.gs1.no

 

[su_row][su_column size=»1/3″]tono-ncb.no[/su_column] [su_column size=»1/3″]isrc[/su_column] [su_column size=»1/3″]ean[/su_column][/su_row]