DVD-produksjon


Polyvox tilbyr DVD-authoring, redigering,  encoding,  tilrettelegging, produksjon og distribusjon av ditt materiale uansett format.

Se vårt bildegalleri for noe av det vi kan tilby innen trykksaker og emballasje:

Litt om DVD:
DVD (Digital Versatile Disc) er et optisk digitalt platelagringsformat. DVD-platene har samme fysiske dimensjoner som CD-platene (12 cm i diameter), men lagringen er utført i et annet format, og med større tetthet slik at DVD-platene har mye større lagringskapasitet enn CD-platene. Data på DVD kan også lagres i to lag, noe som dobler kapasiteten og gjør formatet godt egnet til distribusjon av filmer og TV-serier.