Blu-ray


Polyvox kan tilby Blu-ray-authoring, redigering,  encoding,  tilrettelegging, produksjon og distribusjon av ditt materiale uansett format.

 Se vårt bildegalleri for noe av det vi kan tilby innen trykksaker og emballasje:

Litt om:
Blu-ray Disc (BD) er et optisk lagringsmedium utviklet av en gruppe elektronikkselskaper for lagring av store mengder data og avspilling av høyoppløselig film gjennom organisasjonen Blu-Ray Disc Association. Navnet Blu-ray Disc kommer fra den blåfiolette laseren som benyttes til lesing av og lagring til platene. En Blu-ray Disc kan lagre mye større mengder data enn en tradisjonell DVD-plate, på grunn av laserens bølgelengde (405 nm), som er kortere enn i DVD-lesere og -brennere.