NCB / TONO


I følge loven om opphavsrett kreves det tillatelse for å spille inn musikk som er beskyttet. Denne tillatelsen er det NCB sitt norgeskontor hos Tono som gir.

Slik går du frem for å skaffe deg tillatelse:
Fyll ut en anmeldelse til NCB, du finner den elektronisk her:http://www.tono.no, og send den inn til NCB/ Tono i god tid før du planlegger å produsere utgivelsen.

Etter en uke eller to vil du motta en vederlagsfaktura fra NCB. Avgiften du betaler fordeler NCB til de rettighetshaverne til musikken du spiller inn. Størrelsen på avgiften bestemmes i hovedsak av prisen til forhandler. For demo- og promoutgivelser gjelder egne satser. Du finner informasjon om vederlag og tariffer her: http://www.tono.no

Når fakturaen er gjort opp har du tillatelse til å fremstille det opplag som du har anmeldt og Polyvox vil motta en frigivelse for din produksjon.

Kontakt gjerne NCB/ Tono på telefon 22 05 72 00.

Les mer på NCB/ Tono sin hjemmeside: www.tono.no

[su_row][su_column size=»1/3″]tono-ncb.no[/su_column] [su_column size=»1/3″]isrc[/su_column] [su_column size=»1/3″]ean[/su_column][/su_row]