ISRC


International Standard Recording Code

Gramos primære formål er å oppkreve og fordele vederlag til utøvende kunstnere og produsenter når deres innspillinger blir kringkastet eller offentlig fremført i Norge.
Gramo innkrever og fordeler også vederlag til utøvende kunstnere og produsenter når deres innspillinger blir innkopiert i fjensynsproduksjoner.
Gramo er videre ansvarlig for utdeling, forvaltning og kontroll med ISRC Norge.

 

ISRC – International Standard Recording Code

Bakgrunn
ISRC – International Standard Recording Code ble utviklet av ISO (den Internasjonale Organisasjonen for Standardisering) som et verktøy for identifisering av lyd- og musikkvideo innspillinger. Den er kjent som Internasjonal Standard ISO 3901.
I 1989 ble IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) utnevnt av ISO til internasjonal registreringsmyndighet for ISRC. IFPI utnevner nasjonale registreringsmyndigheter for ISRC.
I Norge er det Gramo som tildeler og administrerer ISRC til produsentene (plateselskapene).

Selve koden
ISRC legges vanligvis inn under masteringen eller PQ-kodingen. I dagens digitale verden er ISRC en unik og livslang identifiseringsnøkel da denne følger innspillingen uansett utgivelse. Tildelt kode skal aldri byttes ut. Dette betyr at koden er den samme på originalutgivelsen som på samleplater eller «Best of-» utgivelser.
Derimot vil nye innspillinger av en låt/verk (f.eks. konsertopptak eller andre utøveres versjoner) få et annet nummer, selv om produsent (plateselskap) er det samme. Dette fordi det dreier seg om en ny innspilling.
Dersom en innspilling finnes i flere mixer/versjoner på samme CD, vil koden også her være forskjellig.

 

ISRC ser slik ut: (eksempel) NO-GXI-02-3301-0
NO = Nasjonskode (eks: Norge).
GXI = Produsent (plateselskap) (Eks: GRR Records). Disse tre bokstavene blir kalt
registrantkode og forteller hvilken produsent som først registerer ISRC på
innspillingen.
02 = Årstall.
33 = Indikerer platemerkets utgivelsesnr. Innen gitt år (i kronologiske rekkefølge)
eller de siste sifrene i utgivelsens katalognummer.
01 = Indikerer innspillingens plass på utgivelsen (her første kutt/spor).
0 = Dette er et indexnr. som kan brukes valgfritt (brukes ofte til å indikere om
innspillingen er en re-mix eller lignende.

Praksis
Enhver produsent (plateselskap) som utgir innspillinger i Norge får tildelt en registrantkode av Gramo. Denne koden er grunnlaget for de kodene produsentene selv genererer til sine innspillinger. I forbindelse med en utgivelse, rapporteres denne til Gramo på eget skjema. Her rapporteres all informasjon man har funnet nødvendig for å identifisere innspillingen, og utøverne som har medvirket på den. Denne informasjonen blir registrert i Gramos innspillingsregister.
Det er meget viktig at ISRC-skjemaer fylles ut og sendes til Gramo. ISRC som mastres inn på CDen, knytter innspillingen til denne informasjonen som er grunnlaget for Gramos utbetaling av vederlag for musikkbruk.

På Gramos hjemmesider kan man blant annet laste ned ISRC-skjemaer for innspillinger.

For tildeling/informasjon angående ISRC ta kontakt med:
Gramo: Tlf 22 00 77 77, E-post: isrc@gramo.no, hjemmeside: www.gramo.no

[su_row][su_column size=»1/3″]tono-ncb.no[/su_column] [su_column size=»1/3″]isrc[/su_column] [su_column size=»1/3″]ean[/su_column][/su_row]