Rettigheter / Ansvar


Det er kunden som må garantere at man innehar samlige nødvendige immaterielle rettigheter, for eksempel opphavs- og varemerkerettigheter. For at Polyvox skal kunne gjennomføre ordre som legges hos oss uten å gjøre brudd på tredjeparts rettigheter, skal alt materiale leveres til oss i samsvar med lov og god sedvane.

 

Les mer om rettigheter og opphavsrett:

tono-ncb.no
isrc
ean